HANDICAP LEAGUE TROPHY

2022 DRAW

 

MATCHES FOR MAY/JUNE

Sunday 15th May at 2pm
Forres
V.
Elgin
       

 

Nairn Dunbar

V.

Nairn

       
Sunday 29th May at 11am
Moray
V.
Hopeman
       

Sunday 26th June at 11.30am TBC

Nairn

V.

Hopeman

       
Sunday 12th June at 11am
Elgin
V.
Moray
       

 

MATCHES FOR JUNE/JULY

Sunday 31st July at 1.00pm
Moray
V.
Forres
       
Sunday 31st July at 1.30pm Hopeman V. Nairn Dunbar
       
Sunday 3rd July at 1.30pm
Forres
V.
Nairn
       
Sunday 24th July at 10.45am
Elgin
V.
Nairn Dunbar

 

MATCHES FOR AUGUST

Nairn Dunbar
V.
Forres
       
Sunday 14th August at 11.30am
Nairn
v.
Moray
       
Sunday 7th August at 1.30pm
Hopeman
V.
Elgin
       

 

"Super Sunday " to be played at HOPEMAN GOLF CLUB

       
Sunday 28th August } matches
Forres
V.
Hopeman
       
Sunday 28th August } from 10am
Nairn Dunbar
V.
Moray
       

Sunday 28th August }exact timings TBC

Nairn

V.

Elgin